Alternatywne metody terapii nowotworów

Alternatywne metody terapii nowotworów Największą grozę wśród pacjentów przewlekle chorych sieje zdiagnozowanie zmian nowotworowych w organizmie. Słowo rak, nowotwór bezpośrednio kojarzy się z terapią syntetycznymi środkami chemicznymi. Chemioterapia jest kojarzona praktycznie ze stopniowo wyniszczającym organizm leczeniem, powodującym szereg konsekwencji takich jak ból, wypadanie włosów, brak apetytu, stopniowa utrata sił, utrata odporności, wymioty. Faktycznie, terapia potocznie nazywana chemią, stanowi jedną z najbardziej agresywnych metod leczenia nowotworów. Niekiedy zastosowanie jej ma jedynie charakter objawowy i paliatywny. Zła sława chemioterapii wiąże się między innymi z dolegliwościami jakie powoduje, ale również z przypadkami, kiedy jest ona zapisywana pacjentom. Zasadniczo, jeszcze w ubiegłym stuleciu chory skazany był wyłącznie na terapię chemią, jeśli został stwierdzony nowotwór o charakterze nieoperacyjnym i trudnym. Niestety, kuracja nie zawsze przynosiła pozytywne rezultaty w postaci wyleczenia, lub cofnięcia choroby. Dlatego też częściej jest kojarzona z ostatecznością i brakiem nadziei, chociaż nie zawsze tak jest. Współcześnie pacjenci mają alternatywę dla leczenia chemicznego. Rozpowszechniającą się w błyskawicznym tempie możliwością jest stosowanie terapii izotopami. Dają one również określone skutki uboczne, jednakże regeneracja sił organizmu jest znacznie szybsza i pewniejsza. Ponadto niezwykle istotna jest w tym przypadku możliwość oddziaływania jednostkowego oddziaływania na tkankę patologiczną. Natomiast w przypadku chemioterapii, negatywne działanie odczuwa od razu cały organizm, co w konsekwencji prowadzi do znacznie szybszej utraty sił witalnych. Istnienie szerokiego wachlarza możliwości w zakresie terapii nowotworów, daje realną możliwość wyzdrowienia. Nie można jednak zapominać, iż najważniejszą częścią kuracji jest pozytywne myślenie pacjenta, wola walki i przede wszystkim szybka diagnoza. Kumulacja wszystkich pozytywnych czynników zaowocuje niewątpliwie powrotem do zdrowia.

Środki wykorzystywane w leczeniu patologii nowotworowych

Nowotwory są znane od dawna medycynie konwencjonalnej i naturalnej. Niektóre naturalne środki terapeutyczne pochodzą z czasów starożytnych Chin. Jednakże źródła powstawania wszelkiego rodzaju zmian patologicznych odkryto w znacznej części w ubiegłym stuleciu. Istnieje wiele form leczenia nowotworów, które są złośliwe lub trudne do wyleczenia. większość z nich ma negatywne oddziaływanie na organy, które pozostały zdrowe. Nie opracowano jeszcze metody leczenia bez konsekwencji dla ciała i właściwie funkcjonujących komórek. Zastosowanie kilku terapii łącznie zwiększa rokowania co do przeżywalności, jednakże nie jest to regułą. wszystko zależy od stadium choroby i czasu interwencji medycznej. Zasadniczą i podstawową metodą leczenie jest po prostu wycięcie guza. Metoda jest nie zawsze skuteczna i wystarczająca. W przypadku łagodnych zmian, niedających przerzutów i niestwarzających sytuacji zagrożenia życia, może być wykorzystana samodzielnie, jednakże w przeciwnym przypadku powinna zostać uzupełniona o radioterapię lub chemioterapię. Stosowane w medycynie sposoby zwiększają szanse chorego na przeżycie. Jednak, gdy patologia, która posiada pacjent jest nieoperacyjna, pozostają tylko sposoby oddziaływania na komórki rakowe jonami promieniotwórczymi lub związkami chemicznymi. Obydwie terapie prowadzą do wyniszczenia organizmu i mają szereg skutków ubocznych, nie tylko w postaci blizn na skórze. Ich ogólne oddziaływanie na organy dotyczy przede wszystkim osłabienia układu immunologicznego, a więc zwiększonej podatności na drobne infekcje, które przy braku odporności stanowią poważne zagrożenie dla życia pacjenta. Różnica między nimi polega na łatwiejszym i pełniejszym procesie rekonwalescencji chorego, w przypadku zastosowania radioterapii. działanie tej ostatniej, polega na niszczeniu kodu genetycznego komórek nowotworowych poprzez promieniowanie bez uszkadzania tkanek zdrowych i odpornych na izotopy. Zaletą radioterapii jest bezpośrednie oddziaływanie nawet na najmniejsze twory patologiczne o charakterze nowotworowym.