Środki wykorzystywane w leczeniu patologii nowotworowych

Nowotwory są znane od dawna medycynie konwencjonalnej i naturalnej. Niektóre naturalne środki terapeutyczne pochodzą z czasów starożytnych Chin. Jednakże źródła powstawania wszelkiego rodzaju zmian patologicznych odkryto w znacznej części w ubiegłym stuleciu. Istnieje wiele form leczenia nowotworów, które są złośliwe lub trudne do wyleczenia. większość z nich ma negatywne oddziaływanie na organy, które pozostały zdrowe. Nie opracowano jeszcze metody leczenia bez konsekwencji dla ciała i właściwie funkcjonujących komórek. Zastosowanie kilku terapii łącznie zwiększa rokowania co do przeżywalności, jednakże nie jest to regułą. wszystko zależy od stadium choroby i czasu interwencji medycznej. Zasadniczą i podstawową metodą leczenie jest po prostu wycięcie guza. Metoda jest nie zawsze skuteczna i wystarczająca. W przypadku łagodnych zmian, niedających przerzutów i niestwarzających sytuacji zagrożenia życia, może być wykorzystana samodzielnie, jednakże w przeciwnym przypadku powinna zostać uzupełniona o radioterapię lub chemioterapię. Stosowane w medycynie sposoby zwiększają szanse chorego na przeżycie. Jednak, gdy patologia, która posiada pacjent jest nieoperacyjna, pozostają tylko sposoby oddziaływania na komórki rakowe jonami promieniotwórczymi lub związkami chemicznymi. Obydwie terapie prowadzą do wyniszczenia organizmu i mają szereg skutków ubocznych, nie tylko w postaci blizn na skórze. Ich ogólne oddziaływanie na organy dotyczy przede wszystkim osłabienia układu immunologicznego, a więc zwiększonej podatności na drobne infekcje, które przy braku odporności stanowią poważne zagrożenie dla życia pacjenta. Różnica między nimi polega na łatwiejszym i pełniejszym procesie rekonwalescencji chorego, w przypadku zastosowania radioterapii. działanie tej ostatniej, polega na niszczeniu kodu genetycznego komórek nowotworowych poprzez promieniowanie bez uszkadzania tkanek zdrowych i odpornych na izotopy. Zaletą radioterapii jest bezpośrednie oddziaływanie nawet na najmniejsze twory patologiczne o charakterze nowotworowym.